บริจาคสนับสนุน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโภชนาการ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการไปมอบเงินบริจาค ที่บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ สามพราน เพื่อสนับสนุน “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโภชนาการ” ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานจนทำให้เกิดการชำรุด ทรุดโทรม อีกทั้งได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงระบบระบายอากาศ เพื่อให้งานด้านโภชนาการมีมาตราฐาน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยคุณพ่อซานเต โตเกตโก (อธิการ) เป็นผู้รับมอบและพาเยี่ยมชมห้องพัก รวมถึงการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ