ติดต่อเรา

ผู้นำด้านธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชนิด
กระสอบพลาสติกสานชั้นนำของประเทศไทย

Lucky Star
Weaving Co., Ltd

33/8, 33/11 หมู่ 4 อ้อมใหญ่ สามพราน
นครปฐม 73160

Our Affiliates

Lucky Star
Coating Co., Ltd

155/17 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี หมู่ 4
ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

Central Star

4901 S 4th st Leavenworth Ks.66048

Lucky Star
Weaving USA

613 deerfield dr Streamwood il 60107