ร่วมงานกับเรา

Let’s Work Together
and Explore Opportunities

Work with
Lucky Star Weaving

ทางบริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด ยินดีรับสมัครพนักงานที่มีความคิดทันสมัย มีใจรักงานบริการ และงานผลิตทุกท่าน
หากมีความประสงค์อยากร่วมงานกับเราสามารถเขียนใบสมัคร และประวัติส่วนตัว ส่งมาให้ทางบริษัท หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายบุคคล บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด
โทรศัพท์ : (66) 0 2441 6555 (อัตโนมัติ) ต่อ 510,511
Email : hr@luckystarweaving.com
Website : www.luckystarweaving.com

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

Lucky Star Weaving Co,. Ltd.

ตำแหน่งงาน

แผนก

สถานที่ปฏิบัติงาน

จำนวนที่เปิดรับ

ร่วมงานกับเรา

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทกำหนดแล้ว ยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่ได้ให้ไว้กับบริษัท หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่จะให้เพิ่มเติมแก่บริษัท ให้แก่บริษัทในเครือตามรายชื่อที่ระบุใน https://www.luckystarweaving.com/privacy-policy หรือบุคคล นิติบุคคลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งข้าพเจ้าได้ทำไว้กับบริษัท