บริจาคโลหิต

พนักงานบริษัทโรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิต  ในวันที่  5  กรกฎาคม 2566   เวลา13.00 น. ณ. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ้อมใหญ่