บริจาคโลหิต

พนักงานบริษัทโรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด ร่วมบริจาคโลหิต  ในวันที่  5  กรกฎาคม 2566   เวลา13.00 น. ณ. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ้อมใหญ่

ถวายเทียนพรรษา 2566

พนักงาน บริษัทโรงงานลักกี้สตาร์ จำกัด ร่วมกันทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าป่า วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ.วัดอ้อมใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 16,376 บาท ณ.วัดคลองอ้อมใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 15,852 บาท

บริจาคสนับสนุน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโภชนาการ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการไปมอบเงินบริจาค ที่บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ สามพราน เพื่อสนับสนุน “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโภชนาการ” ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานจนทำให้เกิดการชำรุด ทรุดโทรม อีกทั้งได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงระบบระบายอากาศ เพื่อให้งานด้านโภชนาการมีมาตราฐาน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยคุณพ่อซานเต โตเกตโก (อธิการ) เป็นผู้รับมอบและพาเยี่ยมชมห้องพัก รวมถึงการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ