กิจกรรม KICK OFF 5ส

ทางบริษัทมีนโยบาย 5ส แหละมีกิจกรรม KICK OFF ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เพื่อให้พนักงานบริษัทได้เข้าร่วม และ ทำความเข้าใจกับกิจกรรม ในวัน KICK OFF ได้มีการให้พนักงานช่วยกันร่วมมือคิดแข่งคำขวัญ แหละได้เลือกคำขวัญนั่นเอาไปใช้ ในปี 2553 แหละมีการหมอบรางวัลให้ “สร้างจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย 5ส ร่วมใจ ก้าวไกลสู่สากล”