ถุง Overtape

ข้อมูลเบื้องต้น ซีรีส์ของถุง Sustainable Series การใช้ในอุตสาหกรรม – ถุงข้าว และเกษตรกรรม – ถุงเมล็ดภัณฑ์ – ถุงอาหารสัตว์เศรษฐกิจ – ถุงอาหารสัตว์ และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง – ถุงปิโตรเคมี และเม็ดพลาสติก – ถุงแป้ง  

ถุงก้นเหลี่ยมปากเปิด

ข้อมูลเบื้องต้น ซีรีส์ของถุง Sustainable Series การใช้ในอุตสาหกรรม – ถุงข้าว และเกษตรกรรม – ถุงเมล็ดภัณฑ์ – ถุงซีเมนต์ และแร่ธาตุ – ถุงปุ๋ย และเคมีภัณฑ์การเกษตร – ถุงอาหารสัตว์เศรษฐกิจ – ถุงอาหารสัตว์ และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง – ถุงปิโตรเคมี และเม็ดพลาสติก – ถุงแป้ง – ถุงช๊อปปิ้งแบค  

ถุงซีลก้นทากาว Soft Seal

ซีรีส์ของถุง Sustainable Series การใช้ในอุตสาหกรรม – ถุงข้าว และเกษตรกรรม – ถุงเมล็ดภัณฑ์ – ถุงซีเมนต์ และแร่ธาตุ – ถุงปุ๋ย และเคมีภัณฑ์การเกษตร – ถุงอาหารสัตว์เศรษฐกิจ – ถุงอาหารสัตว์