ถุงวาลว์

ข้อมูลเบื้องต้น ซีรีส์ของถุง Commercial Series การใช้ในอุตสาหกรรม – ถุงซีเมนต์ และแร่ธาตุ – ถุงปุ๋ย และเคมีภัณฑ์การเกษตร – ถุงปิโตรเคมี และเม็ดพลาสติก – ถุงแป้ง

ถุงเคลือบกระดาษ

ซีรีส์ของถุง Commercial Series การใช้ในอุตสาหกรรม – ถุงเมล็ดภัณฑ์ – ถุงซีเมนต์ และแร่ธาตุ – ถุงอาหารสัตว์เศรษฐกิจ – ถุงอาหารสัตว์ – ถุงปิโตรเคมี และเม็ดพลาสติก – ถุงแป้ง

ถุงพับก้นทากาว DFOM

ซีรีส์ของถุง Commercial Series การใช้ในอุตสาหกรรม – ถุงข้าว และเกษตรกรรม – ถุงเมล็ดภัณฑ์ – ถุงซีเมนต์ และแร่ธาตุ – ถุงปุ๋ย และเคมีภัณฑ์การเกษตร – ถุงอาหารสัตว์เศรษฐกิจ – ถุงอาหารสัตว์ 

ถุงเย็บก้น

ซีรีส์ของถุง Sustainable Series การใช้ในอุตสาหกรรม – ถุงข้าว และเกษตรกรรม – ถุงเมล็ดภัณฑ์ – ถุงซีเมนต์ และแร่ธาตุ – ถุงปุ๋ย และเคมีภัณฑ์การเกษตร – ถุงอาหารสัตว์เศรษฐกิจ – ถุงอาหารสัตว์ และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง – ถุงปิโตรเคมี และเม็ดพลาสติก – ถุงแป้ง – ถุงช๊อปปิ้งแบค