กิจกรรม FIREMAN จิตอาสาปีที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

กิจกรรม FIREMAN จิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 9-10 มีนาคม 2567 ช่่วยปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ปรับปรุงระบบท่อไฟฟ้าและท่อปะปา เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ พร้อมกิจกรรมนันทนาการร่วมกับเด็กๆ และคุณครูในโรงเรียน

ร่วมบริจาค กระเป๋า Shopping Bag เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

บริษัทลักกี้สตาร์การทอ ได้ร่วมบริจาค กระเป๋า Shopping Bag ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567  เพื่อเป็นของขวัญและของรางวัลให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม

บริจาคโลหิต

พนักงานบริษัทลักกี้สตาร์การทอ ร่วมใจบริจาคโลหิต ในวันที่ 9  มกราคม 2567 ณ. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ้อมใหญ่

กิจกรรมพลังงาน

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,
when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

กิจกรรม KICK OFF 5ส

ทางบริษัทมีนโยบาย 5ส แหละมีกิจกรรม KICK OFF ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เพื่อให้พนักงานบริษัทได้เข้าร่วม และ ทำความเข้าใจกับกิจกรรม ในวัน KICK OFF ได้มีการให้พนักงานช่วยกันร่วมมือคิดแข่งคำขวัญ แหละได้เลือกคำขวัญนั่นเอาไปใช้ ในปี 2553 แหละมีการหมอบรางวัลให้ “สร้างจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย 5ส ร่วมใจ ก้าวไกลสู่สากล”