กิจกรรมพลังงาน

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,
when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

กิจกรรม KICK OFF 5ส

ทางบริษัทมีนโยบาย 5ส แหละมีกิจกรรม KICK OFF ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เพื่อให้พนักงานบริษัทได้เข้าร่วม และ ทำความเข้าใจกับกิจกรรม ในวัน KICK OFF ได้มีการให้พนักงานช่วยกันร่วมมือคิดแข่งคำขวัญ แหละได้เลือกคำขวัญนั่นเอาไปใช้ ในปี 2553 แหละมีการหมอบรางวัลให้ “สร้างจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย 5ส ร่วมใจ ก้าวไกลสู่สากล”

บริจาคสนับสนุน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโภชนาการ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการไปมอบเงินบริจาค ที่บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ สามพราน เพื่อสนับสนุน “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโภชนาการ” ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานจนทำให้เกิดการชำรุด ทรุดโทรม อีกทั้งได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงระบบระบายอากาศ เพื่อให้งานด้านโภชนาการมีมาตราฐาน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยคุณพ่อซานเต โตเกตโก (อธิการ) เป็นผู้รับมอบและพาเยี่ยมชมห้องพัก รวมถึงการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ

ถวายเทียนพรรษา 2566

พนักงาน บริษัทโรงงานลักกี้สตาร์ จำกัด ร่วมกันทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าป่า วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ.วัดอ้อมใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 16,376 บาท ณ.วัดคลองอ้อมใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 15,852 บาท