เกี่ยวกับเรา

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานถึง 40 ปี และด้วยบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์
มีเครื่องจักรที่ทันสมัย ทําให้บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จํากัด มุ่งเป็นผู้นํา
ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เลือกใช้งาน
ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

Play Video

ผลิตภัณฑ์

มาตรฐานคุณภาพ

นอกจากคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การจัดหา
วัตถุดิบไปจนถึงการส่งมอบสินค้า บริษัท โรงงาน ลักกี้สตาร์การทอ จํากัด
ยังได้ดําเนินงาน เพื่อให้ได้รับการรับรองระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่าง ๆ ทั้ง
ISO9001, ISO50001, GHPs, HACCP, C-TPAT ฯลฯ จากหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือ

ลูกค้าของเรา