วิศวกร (IE)

Lucky Star Weaving Co., Ltd.

ฝ่าย

ผลิต

สถานะการจ้าง

รายเดือน

คุณสมบัติ