วิศวกรควบคุมคุณภาพ

Lucky Star Weaving Co., Ltd.

ฝ่าย

ควบคุมคุณภาพ

สถานะการจ้าง

รายเดือน

คุณสมบัติ