ธุรการผลิต

Lucky Star Weaving Co., Ltd.

ฝ่าย

ธุรการผลิต

สถานะการจ้าง

รายเดือน

คุณสมบัติ