ช่างไฟฟ้า / ช่างกล

Lucky Star Weaving Co., Ltd.

ฝ่าย

ซ่อมบำรุง

สถานะการจ้าง

รายเดือน

คุณสมบัติ