2020.12.19_๒๐๑๒๑๙_43

โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง Nov 2022

กิจกรรม FIREMAN จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ปีแรก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 22-23/11/62

เพื่อไปช่วยติดตั้งระบบไฟให้กับโรงเรียน แล้วปรับปรุ้งทาสีตึกให้ใหม่ ทางทีมแหละบริษัทได้นำของไปบริจาคเช่นกัน

วันที่ : 2022-11-22

สถานที่ : โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง