S__8642698

โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 18 Nov 2022

กิจกรรม FIRE MAN โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ปีที่สาม ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 65 โดยมีกิจกรรมทาสีอาคารเรียน ทาสีห้องน้ำ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ PC 10 เครื่องครับ

วันที่ : 2022-11-18

สถานที่ : โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง