295095

เพลิงใหม้ บริษัท เบนโลยีสติกส์ จำกัด

พัฒนาการฝึกฝน จึงทำให้ทีมผจญเพลิงได้ออกเหตุการณ์ดับเพลิง และเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่จริงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

บริษัท เบนโลยีสติกส์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2559

วันที่ : 2016-11-15

สถานที่ : บริษัท เบนโลยีสติกส์ จํากัด