48039

เพลิงใหม้คลังเก็บนํ้ามัน บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด

เหตุการณ์เพลิงใหม้คลังเก็บนํ้ามัน บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายนํ้ามันเครื่อง นํ้ามันปิโตรเลียม และนํ้ามันหล่อลื่น โดยมีทีมผจญเพลิงร่วมเข้าระงับเหตุการณ์ในครั้งนี้ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 เม.ย 2564 และ 29 พ.ย. 2564 จากเหตุการณ์เพลิงใหม้คลังเก็บน้ำมัน บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด จึงเกิดการติดต่อลุกลามไปยังบริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัดทำส่งผลกระทบให้ได้รับความเสียหาย ทางทีมผจญเพลิงได้ช่วยเหลือช่วยระงับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย ผู้บริหารบริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัด ได้เข้ายื่นหนังสือขอแสดงความขอบคุณ

วันที่ : 2021-04-21

สถานที่ : บริษัท ประภากรออยล์