LINE_ALBUM_แจกของวันเด็ก 130167_๒๔๐๑๒๖_70

ร่วมบริจาค กระเป๋า Shopping Bag เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

บริษัทลักกี้สตาร์การทอ ได้ร่วมบริจาค กระเป๋า Shopping Bag ให้กับโรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ

เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567  เพื่อเป็นของขวัญและของรางวัลให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ : 2024-01-13