LINE_ALBUM_บริจาคโหิต090167_๒๔๐๑๑๑_11

บริจาคโลหิต

พนักงานบริษัทลักกี้สตาร์การทอ ร่วมใจบริจาคโลหิต ในวันที่ 9  มกราคม 2567
ณ. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ้อมใหญ่

วันที่ : 2024-01-09

สถานที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ้อมใหญ่