1675063222578

บริจาคสิ่งของให้ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ทางบริษัท ได้นำสิ่งของ Computer จำนวน 14 เครื่อง, Computer Notebook พร้อมกระเป๋า จำนวน 5 เครื่อง และเงินบริจาคจำนวนเงิน 50,000 บาท มามอบให้กับทางมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี

วันที่ : 2022-03-29

สถานที่ : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี