20102023Camillian_02

บริจาคสนับสนุน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโภชนาการ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการไปมอบเงินบริจาค ที่บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ สามพราน เพื่อสนับสนุน “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโภชนาการ” ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานจนทำให้เกิดการชำรุด ทรุดโทรม อีกทั้งได้รับคำแนะนำให้ปรับปรุงระบบระบายอากาศ เพื่อให้งานด้านโภชนาการมีมาตราฐาน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท โดยคุณพ่อซานเต โตเกตโก (อธิการ) เป็นผู้รับมอบและพาเยี่ยมชมห้องพัก รวมถึงการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ

วันที่ : 2023-10-20

สถานที่ : บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ สามพราน