159072

กิจกรรม KICK OFF 5ส

ทางบริษัทมีนโยบาย 5ส แหละมีกิจกรรม KICK OFF ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เพื่อให้พนักงานบริษัทได้เข้าร่วม และ ทำความเข้าใจกับกิจกรรม

ในวัน KICK OFF ได้มีการให้พนักงานช่วยกันร่วมมือคิดแข่งคำขวัญ แหละได้เลือกคำขวัญนั่นเอาไปใช้ ในปี 2553 แหละมีการหมอบรางวัลให้

“สร้างจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย 5ส ร่วมใจ ก้าวไกลสู่สากล”

วันที่ : 2010-12-23

สถานที่ : บริษัท Lucky Star Weaving Co., Ltd.