กิจกรรม Fieman ปีที่7 (1)

กิจกรรม FIREMAN จิตอาสาปีที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

กิจกรรม FIREMAN จิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 9-10 มีนาคม 2567
ช่่วยปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน ปรับปรุงระบบท่อไฟฟ้าและท่อปะปา เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ พร้อมกิจกรรมนันทนาการร่วมกับเด็กๆ และคุณครูในโรงเรียน

วันที่ : 2024-03-09

สถานที่ : โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ จ.บุรีรัมย์