เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

Lucky Star Weaving Co., Ltd.

ฝ่าย

สถานะการจ้าง

รายเดือน

คุณสมบัติ

1.จัดทำการบันทึกบัญชี

2.จัดทำต้นทุนผลิต

3.จัดทำใบกำกับภาษีขาย,รายงานทางภาษี และ รายงานทางบัญชีอื่นๆ

4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย