บริษัท โรงงานลักกี้สตาร์การทอ จำกัด
33/8, 33/11 หมู่ 4 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

โทรศัพท์ : (66) 0 2441 6555
โทรสาร : (66) 0 2429 0029-30
อีเมล์ : sales@luckystarweaving.com

ฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์ : (66) 0 2441 6555 ต่อ 300,301,304,305
Website : www.luckystarweaving.com


United State :
Lucky Star International, Inc.
925 Cascade Light Ave North Las Vegas, NV 89031

Tel : 1 (702) 991 1778,1 (702) 945 6133 cell
E-mail : jonathan@luckystarweaving.com
Website : www.luckystarinternational.net
                www.woven-bags.com
                www.tote-bags.net

Chris DelVecchio
47w055 higgins rd Hampshire il 60140

Phone# 1-630-479-5629
Fax# 1-630-524-9109
E-mail: Chris@luckystarweaving.com
Map
Google Map
<< Click Zoom Google Map >>