ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัท Lucky Star Weaving เป็นโรงงานที่ปราศจากมลภาวะทั้งทางน้ำ ทางอากาศ และทางเสียง นอกจากนี้ยังมีการตรวจรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ และมีการตรวจตราตลอดบริเวณโรงงานด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินอีกด้วย
ส่วนการคืนกำไรให้สังคมนั้น บริษัท Lucky Star Weaving มีการบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการจัดงานวันเด็กเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้