WHY WOVEN POLYPROPYLENE

เป็นที่รู้โดยทั่วกันว่า Polypropylene (PP) เป็นวัสดุที่เหมาะที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์จำพวกบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียด มีลักษณะเป็นผง หรือเป็นเม็ดเล็กๆ จำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น อาหารสัตว์, ข้าวสาร, เมล็ดพันธุ์, ถ่าน, ทรายรองมูลสำหรับแมว, ธัญพืช, ปูนซีเมนต์, ปุ๋ย, สารเคมีแห้ง, ผงแร่ จำพวกยิปซัม, มันฝรั่ง, และอื่นๆ

กระสอบพลาสติกสาน Polypropylene (PP) มีคุณสมบัติเหนือกว่ากระสอบกระดาษ และปอมากมาย ดังนี้:
  • มีน้ำหนักเบา
  • แข็งแรง ทนทาน ยืดหยุ่นได้มาก
  • ป้องกันแมลงได้ดี
  • ไม่ฉีกขาดง่าย
  • สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ป้องกันการรั่วซึมของอากาศ ความชื้น มลพิษ แบคทีเรีย เชื้อรา และน้ำมันได้ดี
  • คุณสมบัติยังคงเดิมแม้เปียกชื้น
  • ราคาถูก
ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ ทำให้บริษัทส่วนใหญ่หันมาใช้กระสอบพลาสติกสาน Polypropylene (PP) เพราะนอกจากจะให้ความคุ้มค่า และอรรถประโยชน์ในการใช้สอยแล้วยังคงความสวยงามได้เท่าเทียมกับถุงกระดาษอีกด้วย

แม้ว่าในปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงยังคงใช้บรรจุภัณฑ์จำพวกกระดาษเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากกระดาษยังคงเป็นวัสดุที่สะดวกกว่าสำหรับการพิมพ์งานกราฟิก เพราะให้ความสด และความชัดเจนของสีได้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม ด้วยกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ Lucky Star Weaving งานกราฟฟิกบนกระสอบพลาสติกสาน Polypropylene (PP) จึงให้ความชัดเจน ความสด และความสวยงามของสีได้เท่าเทียมกับกระสอบกระดาษ ดังนั้นลูกค้าจึงได้ประโยชน์จากคุณสมบัติของกระสอบพลาสติกสาน Polypropylene (PP) ในขณะที่ยังสามารถคงความสดใสสะดุดตาของลวดลายบนบรรจุภัณฑ์เมื่อไปถึงมือผู้บริโภค ในราคาที่ถูกกว่า
Woven propylene (PP) bags

กระสอบพลาสติกสาน Polypropylene (PP) มีคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก ในขณะที่กระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจาก Polyethylene (PE) มักจะฉีกขาดเมื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่น้ำหนักมากกว่า 5 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งกระสอบพลาสติกสาน Polypropylene (PP) สามารถรับน้ำหนักได้สูงถึง 50 กิโลกรัม และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ Lucky Star Weaving ทำให้กระสอบพลาสติกสาน Polypropylene (PP) สามารถพิมพ์ลวดลายได้สวยงามเหมือนบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุชนิดอื่น ทั้งความแข็งแรง ความทนทาน และความสวยงาม จึงรวมกันอยู่ในที่เดียว

กระสอบพลาสติกสาน Polypropylene (PP) เป็นที่นิยมใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์จำพวกอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง, ข้าวสาร, ปุ๋ย, อาหารสัตว์, ธัญพืช, เมล็ดพันธุ์, ปูนซีเมนต์, ถ่านไม้, ถ่าน, สารเคมี และทราย โดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่สามารถบรรจุในกระสอบกระดาษ, กระสอบปอ, กระสอบฝ้าย หรือกระสอบพลาสติก ก็สามารถบรรจุในกระสอบพลาสติกสาน Polypropylene (PP) เช่นกัน